เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนราสิกขาลัย

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ต.ละหาร อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส