foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
073-511115
school@ns.ac.th
โรงเรียนนราสิกขาลัย

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสัญญา สุขเพชร
ผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายชานนท์ อาแวเลาะ
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายแวสุกรี มามะ
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย

ปฏิทินวิชาการสำหรับนักเรียน

ระบบ SMSS

เอกสารคู่มือนักเรียน

ข่าวสาร obec line

ตารางเรียนนักเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน

ศูนย์ ICT-Narasikkhalai


รับแจ้งปัญหาการใช้งาน
คลิ๊ก

ศูนย์ HCEC โรงเรียน นส.

สมาคมศิษย์เก่า


ศูนย์การเรียนรู้ AFS

ติวฟรีออนไลน์

ติวแยกตามเนื้อหา
ม.ต้น  // ม.ปลาย

ห้องเรียน Gifted


ห้องเรียน DLIT

โครงงานคุณธรรม

ภารกิจของโรงเรียนนราสิกขาลัย

โรงเรียนนราสิกขาลัย มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
          1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1-6 กำหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียน ให้มีความพร้อม
ในการเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

          2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามโรงเรียนนราธิวาส
พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสารจักตั้ง ชุมนุม

 

ประกาศ
ครู และ นักเรียน สามารถโหลดเอกสาร

การจัดตั้ง ชุมนุม ปี2566

โหลด

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วิชาเอกนาฎศิลป์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วิชาเอกฟิสิกส์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

040852
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
41
61
205
40316
205
1335
40852

Your IP: 44.192.254.173
2023-10-05 07:05

ผลงานวิชาการครูนิบัสลาน

นายนิบัสลาน นิเซ็ง
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูศิริพาภรน์

น.ส.ศิริพาภรน์ ร่วมสุข
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูปัทมา ลาโอะ

นางปัทมา ลาโอะ
ลงวันที่ 20 ก.ย. 2565

ผลงานวิชาการครูรูฮานิง ดือเระ

ครูรูฮานิง ดือเระ
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูจินตนา สุระกำแหง

นางจินตนา สุระกำแหง
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูรูลฮายยะห์ บากา

ครูรูลฮายยะห์ บากา
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการ นส.วิลาวัลย์ เต็มหิรัญ

ผลงานวิชาการครูนงนุช บัวทวน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผลงานวิชาการครูปาตีเมาะ ยูโน

นางปาตีเมาะ ยูโน
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูกมลวรรณ

นางกมลวรรณ แสงอรุณ
ลงวันที่ 12 ส.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูณัฐกานต์

ครูณัฐกานต์ ชูคง
ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูยามีลา

นางยามีลา ปาละกุล
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูรอมาน

นายรอมาน หลำโส๊บ
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูรอยารี

นายรอยารี มาหะมะ
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูอนัส

นายอนัส บินอาแซ
ลงวันที่ 13 ม.ค. 2563

ผลงานวิชาการครูฮูนา

ครูฮูสนา อาบูลี
ลงวันที่ 04 ก.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูโสภา เนื่องนำ

ครูโสภา เนื่องนำ
ลงวันที่ 25 ก.ค. 2565


Copyright © 2023 โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส Rights Reserved.