ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนนราสิกขาลัย

 

โทรศัพท์: 073-511115   โทรสาร : 073-511592 
Website : www.ns.ac.th

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนราสิกขาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240349
รหัส Smis 8 หลัก :
  96012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  240349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นราสิกขาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Narasikkhalai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   .   บ้าน11 ถนนสุริยะประดิษฐ์
ตำบล :
  บางนาค
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-511115
โทรสาร :
  073511592
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นราธิวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.